Webinarium: Ledarskap under stress

Ledarskap.jpg

Hur är det att vara chef under pandemin? Och hur skapar du ett hållbart ledarskap i en stressig arbetsmiljö?

Centrum för Ledarskap och Arbetsliv i Skaraborg (CLAS) anordnar ett webinarium där du kan ta del av de senaste rönen inom området ledarskap och arbetsliv. Representanter från akademi respektive arbetsliv inleder med korta föreläsningar. Därpå följer workshops och gemensamma diskussioner.

Arrangör: Centrum för Ledarskap och Arbetsliv i Skaraborg (CLAS)

Plats: Online

Datum och tid: