Workshop: Offentlig sektor - möjligheternas marknad

_DSC4076-Redigera.jpg

Tycker du att offentlig upphandling verkar olidligt trist? Du kanske tycker att det verkar svårt, tungrott och fyllt av svårbegriplig byråkrati? Lugn. Under den här workshoppen får du tips på hur du lättare kan vinna upphandlingar samt hur du ska förbereda dig inför din nästa stora affär med offentlig sektor.

Offentlig sektor publicerar cirka 20 000 upphandlingar, handlar varor och tjänster för över 800 miljarder kronor varje år och är därmed en marknad där det finns stor potential för många olika företag.

Syftet med workshoppen är att ge dig klarhet i hur du som företagare kan närma dig den offentliga sektorn. Du får tips och tankar som kan hjälpa dig att lättare vinna upphandlingar, samt insikt i hur du som leverantör kan vara med och påverka och skapa samhällsnytta och medborgarnytta för våra skattepengar. Du kommer också få veta hur de nya reglerna kring hållbarhet kommer att påverka upphandlingarna framöver.

Om föreläsaren

Maria Hägnander är grundare av Akiro Management AB. Maria har en passion för affärsutveckling, strategiarbete och hur våra skattepengar tas till vara. Med över 25 års erfarenhet av upphandlingslagstiftningen och att leda och växla upp upphandlingsfrågor hos företag, både som Public Bid Manager och konsult, har Maria god förståelse för de utmaningar ägare, vd:ar. ledningsgrupper, styrelser och bid managers står inför.

_DSC6817-Redigera.jpg

Syftet med våra workshoppar

Verksamheten i Science Park Skövde bygger på många människors kunskap och kompetens. Våra workshoppar har som syfte att tillgängliggöra denna kunskap, samtidigt som du som deltagare får en aktiv roll genom att delta i praktiska aktiviteter, bidra med idéer och samarbeta med andra. Målet är att du genom aktivt deltagande ska kunna tillämpa teoretisk kunskap i praktiken.

Arrangör: Science Park Skövde AB

Plats: Business Lounge i Växthuset, Science Park Skövde, Kaplansgatan 16b

Datum och tid:

Lägg till i kalender