Kraftsamling för dataspelsindustrin i Sverige

Vi arbetar för att säkerställa att både den regionala och den svenska dataspelsindustrin kan levla upp.
Vi ska skapa en struktur för nationell kraftsamling och binda ihop dataspelsindustrin i Sverige med det slutgiltiga målet att bli en utmanare till industrins jättar som Kina och USA.

Genom projekten Level Up Regional Game Industry och Level Up Swedish Game Industry ska vi samla dataspelsindustrin för forskning, utveckling, innovation och tillväxt, både regionalt och nationellt, för att på så sätt bidra till större inflytande och mer hållbara ekonomiska förutsättningar för svenska dataspelsföretag i den globala konkurrensen.

221014 SGC 04.jpg

Fokusområden

Level up-satsningen bygger både på regional kunskapsutveckling och utveckling av relevanta frågor tillsammans med övriga dataspelskluster för att skapa nationell samling, samsyn och styrka.

Inom följande fokusområden kommer vi att initiera projekt, bedriva påverkansarbete och analysera behov:

  • Forskningsfrämjande åtgärder – bland annat spelforskarråd och förutsättningar för en nationell forskarskola inom spel.
  • Kompetens och talang – ta tillvara ungas intresse för dataspel, verka för att stärka tillgången på utbildningsplatser samt verka för vidareutveckling av kunskap och livslångt lärande i dataspelsföretag.
  • Teknikutveckling – skapa fokusgrupper, bidra till accelererat nyttjande av AI och andra teknologier samt etablera en nationell testbädd.
  • Affärsmodeller och finansiering – stärka svenskt och europeiskt ägande i branschen och utveckla affärsutvecklingsverktyg som är anpassade till branschens behov.
  • Digitalt community – utveckla en digital mötesplats för branschens företag och aktörer för påverkansfrågor.
  • Samhällspåverkan – verka för en jämställd och inkluderande dataspelsbransch i samverkan med det etablerade initiativet Donna samt kartlägga, stötta och samarbeta med pågående initiativ inom exempelvis fullföljda studier och öka ungas inkludering i samhället.

Mål och effekter

Level Up-satsningen förväntas bidra till fler hållbara dataspelsföretag och arbetstillfällen, fler kvinnliga dataspelsutvecklare och entreprenörer, ökad jämställdhet och utökat svenskt ägande. Den ska också bidra till ökad kompetensförsörjning, innovationer, teknikutveckling och forskning inom dataspel.

Level-Up-långsiktiga-effekter.jpg

Vill du veta mer?

Hör av dig till Marcus, han är redo att svara på dina frågor!

Samverkansparter

Level Up Regional Game Industry genomförs i samverkan mellan Science Park Skövde AB, Högskolan i Skövde, RISE och Lindholmen Science Park AB.

Level Up Swedish Game Industry genomförs i samverkan mellan Science Park Skövde AB, Högskolan i Skövde och RISE.

Finansiärer för Level Up-satsningen

Skövde kommun.jpg
VGR.jpg
HIS.jpg
Science Park Skövde.jpg
Lindholmen SP.jpg
ERUF.jpg