Projekt nyanserar diskussionen kring spelandets påverkan

spelkontroll_1200x670.png

Spel har kommit att bli en av våra största kulturformer och en majoritet av barn och ungdomar spelar spel mer eller mindre regelbundet. För de allra flesta är spelandet en positiv upplevelse, men för några blir spelandet problematiskt. Det kan till exempel handla om negativa konsekvenser för sömnen, skolan och andra fritidsaktiviteter. 

- Via projektet Spel som problem eller möjlighet skapas en gemensam mötesplats för öppna och problematiserande samtal i syfte att öka kunskapen om barns och ungas spelande, säger Jenny Brusk, projektledare och affärscoach på Science Park Skövde AB.

År 2018 införde WHO diagnosen “gaming disorder”. För att få diagnosen ska personen haft ett spelbeteende som präglas av försämrad kontroll över spelandet i kombination med att individen prioriterar bort andra aktiviteter och intressen i minst ett år. Själva tiden en person lägger på att spela är dock inte den avgörande faktorn för att utveckla ett problematiskt spelande. Debatten tenderar dock att handla om just skärmtid, vilket skapar en oro bland föräldrar kring deras barns spelande.

Det finns även andra problem förknippade med spelande som sexuella trakasserier, mobbning och annan diskriminering. Spelmediet är därtill ofta förknippat med sexistiskt och våldsamt innehåll, vilket förstärker uppfattningen om att spel är skadligt.

- Problem som gaming disorder och trakasserier på nätet förkommer ofta i det offentliga samtalet om spel. Vi vill fördjupa kunskapen och bredda perspektivet så att vi även förstår motivationen hos de som spelar och hur vi kan förebygga de negativa konsekvenserna av spelandet, säger Jenny Brusk, projektledare och affärscoach på Science Park Skövde AB

Marcus Toftedahl, spelforskare på Högskolan i Skövde, håller med.

- Spel och spelkultur är en stor del av vår och våra barns vardag. Vi vet att många spelar, vi vet till och med att många spelar mycket. Men vi vet väldigt lite om hur spel och spelande faktiskt påverkar oss som individer, eller som samhälle. Vi behöver veta mer om det och genom projektet kommer vi kunna identifiera frågor kring dessa ämnen på ett insatt och nyanserat sätt.

Onlinebeteende och spelandets konsekvenser

Den 6 oktober är det dags för projektets andra workshop med temat “Onlinebeteende och spelandets konsekvenser”. Förmiddagen ägnas åt spelandets konsekvenser där representanter från Skärmhälsan inleder med att berätta om hur de arbetar med spelberoende. Under eftermiddagen blir fokus på onlinebeteende och som injektion till diskussionen berättar en trio om ett pilotprojekt som syftat till att, med hjälp av AI och positiv förstärkning, skapa en vänligare kultur online.

Kontakt

Vill du veta mer? Välkommen att höra av dig till:

Jenny Brusk, projektledare för Spel som problem eller möjlighet och affärscoach på Science Park Skövde, jenny.brusk@scienceparkskovde.se eller 0733-85 50 51.

Kort om projektet

Projektet Spel som problem eller möjlighet drivs av Science Park Skövde, Högskolan i Skövde och Balthazar Science Center och finansieras av Västra Götalandsregionen. Genom en serie workshoppar samlas parter, som vanligtvis representerar motsatta sidor av spelkulturen, för att öka kunskapen om barns och ungas spelande. Utifrån workshopparna identifieras möjliga utvecklings- och forskningsprojekt för att stärka barns och ungas rätt till en inkluderande och sund spelkultur.