Science Parks nod i Falköping firar ett år

ScienceParkSkövde-B62.jpg

Maj var temamånad mAI på Science Park Skövde. Då anordnades flera föreläsningar kring Artificiell intelligens. Här sitter ett 25-tal åhörare hos noden i Falköping och lyssnar till Jaqueline Kothbauer, som föreläste på ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde.

I oktober 2022 invigde Science Park Skövde en nod i Falköping i syfte att komma närmre näringslivet i Skaraborgs kommuner.

- Intresset från Falköpings näringsliv har varit oerhört positivt även om det givetvis finns många företag som ännu inte deltagit på några aktiviteter, berättar Conny Johansson, affärscoach för Science Park Skövdes Falköpingsnod.

Förra året öppnades lokalkontor, så kallade noder, till Science Park Skövde i Falköping och Lidköping. För noden i Falköping blev placeringen hos B6 Cowork och efter ett års närvaro där finns en hel del positivt att rapportera, enligt Gustaf Lexell och Conny Johansson, affärscoacher på Science Park Skövde. Båda är imponerade över intresset och engagemanget från företagen i Falköping.

– Det har varit ett väldigt intressant och givande första år. Intresset från Falköpings näringsliv har varit oerhört positivt även om det givetvis finns många företag som ännu inte deltagit på några aktiviteter. Här finns en god framtida potential. Ett år går fort och vi har på många sätt fått bryta ny mark, berättar Conny Johansson.

Gustaf Lexell håller med.

– Från vår sida är vi mycket glada och nöjda. Dels med att få tillgång till en bredare kompetens genom de lokala affärscoacherna, men givetvis också med de resultat som Falköpingsnoden har nått.

Idéer, innovation och utveckling

Syftet med noderna är att komma närmre näringslivet i Skaraborgs kommuner och tillgängliggöra de kompetenshöjande aktiviteter som Science Park Skövde anordnar, men också för att sprida resultat från såväl forskning som projekt. På så sätt skapas förutsättningar att fånga upp fler idéer och innovationer, samt möjlighet att stötta fler företag i deras utveckling.

Hur ser då resultaten ut? Totalt har 228 personer deltagit i olika aktiviteter, utbildningar och nätverksträffar. På noden i Falköping har man bland annat:

  • startat upp ett IT- och kommunikationsnätverk
  • erbjudit en föreläsning om hur man som företagare kan tackla framtidens ständiga föränderliga förutsättningar
  • ordnat en serie workshops i Faciliterande ledarskap
  • livesänt föreläsningar på temat Artificiell intelligens på distans från Skövde

– Just den här modellen att livesända föreläsningar på plats i Falköping, trots att de äger rum i Skövde, har visat sig mycket uppskattat. Inte bara av Falköpingsföretagare utan även av näringslivet i kringliggande kommuner. Besökare har kommit från både Vara, Grästorp och Skara på föreläsningarna i Falköping, berättar Conny och fortsätter:

– Vi kan också summera att vi har två nystartade företag i Science Park Skövde Startup. Fler är på väg. Genom min roll, som både affärscoach för Science Park Skövde och rådgivare på NyföretagarCentrum, har jag en unik möjlighet att vara vaken för idéer som direkt passar in i Science Parks fokusområden IT/tech, smart industri och dataspel. Några nyföretagare förbereder sig dessutom att troligen under hösten presentera sig för Science Park Skövde.

– Vi har även genomfört fem stycken behovsinventeringar hos befintliga företag, inom ramen för vår Growth-verksamhet. Vid en sådan deltar minst två affärscoacher och man går igenom företagets nuläge samt önskade framtidsscenario. Därefter definierar vi hinder och utmaningar som behöver lösas på vägen.

"Fortsatt tillväxt"

Den utlokaliserade verksamheten av Science Park har visat sig vara uppskattad av de företag i Falköping som hittills upptäckt den. Men hur ser Falköpings kommun på satsningen? Kommunalråd Adam Johansson summerar:

– Detta är ytterligare ett sätt för oss från kommunens sida att kunna bidra till att det kan ske en kontinuerlig utveckling och fortsatt tillväxt i näringslivet. Jag tror att vi om ytterligare ett år kommer kunna se att de bolag som tagit del av de olika delar som Science park-noden erbjuder har kunnat växla upp sitt företagande ytterligare och på så vis också kunnat bidra än mer till kommunens totala utveckling.

För mer information, kontakta:

Conny Johansson, affärscoach Science Park Skövde, nod Falköping
conny.johansson@scienceparkskovde.se, 0767–85 86 00