Behovsinventering för att tydliggöra utvecklingsresa

Behovsinventering_1200x670.jpg

Uppdraget för Science Park Skövde AB är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet. Ett verktyg för att stötta företag som vill växa och utvecklas är Behovsinventering.
- Vi ger företag möjlighet att sätta ord på och forma planer för sin utvecklingsresa, förklarar Malin Lundberg, operativ chef för Growth och affärscoach i Science Park Skövde AB.

Science Park Skövde AB arbetar i första hand med att stärka och utveckla innovationskraften hos företagen som finns i Science Park Skövde och inom våra tre profilområden IT, dataspel och smart industri.

- Men vi stöttar även företag runt om i Skaraborg i deras utveckling, understryker Malin Lundberg och utvecklar:

- Vi har bemanning på två noder, i Falköping respektive Lidköping. Precis som i Skövde kan vi via dem erbjuda olika former av stöd och hjälp för företag som har ambitioner att göra en utvecklingsresa och skala upp sitt företagande.

Forma din utvecklingsresa

Behovsinventering av företag är en enkel men stark instegsprodukt till Science Park Skövde.

- Med hjälp av en vedertagen metod och modell får företag möjlighet att sätta ord på hur en utvecklingsresa skulle kunna formas. Vi jobbar med tre perspektiv på verksamheten; organisation, produkt/tjänst och kund/marknad, för att dels identifiera ett nuläge, dels forma ett önskat läge 3-5 år fram i tiden. När de delarna är på plats kan vi börja mejsla fram vilka typer av aktiviteter och actions som krävs för att göra utvecklingsresan, förklara Malin Lundberg.

Styrkan i metoden ligger självklart i att bidra till det enskilda företagets utveckling, men det finns också vinster i ett bredare perspektiv.

- Eftersom vi träffar många företag skapar vi genom analys och aggregering av behov också underlag för olika former av aktiviteter som kan erbjudas till många företag i våra miljöer, såväl i Skövde som i Falköping och Lidköping.

Lyfta blicken från vardagen

Det erbjudandet om tillväxtorienterade aktiviteter är också del i analysen som vi återkopplar till företaget.

- Efter återkoppling är det företagets ansvar att arbeta med sin utveckling, men för den som vill kan vi finnas med för löpande avstämningar och inspel med aktiviteter som finns inom ramen för vårt erbjudande och som passar respektive företags utvecklingsresa. Vi har gjort en lång rad behovsinventeringar med företag runt om i Skaraborg och vet att det är en framgångsrik metod. Genom att få sitta ned i en neutral miljö och lyfta blicken från vardagen skapas möjlighet att sätta grunden för utveckling och tillväxt. En nödvändighet för långsiktigt hållbart företagande, slutar Malin Lundberg.

Frågor och funderingar eller boka en behovsinventering?

Om du vill ha mer information om eller vill boka en kostnadsfri Behovsinventering är du välkommen att ta kontakt med oss på Science Park Skövde AB.

Skövde
Malin Lundberg, operativ chef, 0702-42 87 39 eller malin.lundberg@scienceparkskovde.se.
Gustaf Lexell, affärscoach, 0703-47 48 54 eller gustaf.lexell@scienceparkskovde.se.
Carolina Green, affärscoach, 0708-73 14 15 eller carolina.green@scienceparkskovde.se.
Anders Borg, affärscoach, 0707-90 48 01 eller anders.borg@scienceparkskovde.se.
Petri Ahonen, affärscoach, 0703-83 03 33 eller petri.ahonen@scienceparkskovde.se.

Falköping
Conny Johansson, affärscoach, 0767-85 86 00 eller conny.johansson@scienceparkskovde.se.

Lidköping
Inger Rydén, affärscoach, 0768-02 02 33 eller inger.ryden@scienceparkskovde.se.