Frukost: Prova Design Thinking

Design Thinking frukost

Med start den 4 februari har du en ny möjlighet att delta i workshopserien Design Thinking på ASSAR. För att du ska få en inblick i vad det handlar om är du välkommen till en frukost för att testa metoden fredagen den 17 januari.

Läs mer och anmäl dig här.

Arrangör: ASSAR Industrial Innovation Arena och Science Park Skövde AB

Plats: ASSAR Industrial Innovation Arena, Kavelbrovägen 2B

Datum och tid: