Parkeringsinformation för parkföretag - nya rutiner 2024

VD_frukost_generell.jpg

Från och med 1 januari 2024 kommer Science Park Skövde att införa hantering av samtlig parkeringsadministration via Parkster. Detta kommer att påverka alla parkmedarbetare som tar bilen till jobbet.

Bakgrunden till ändrad parkeringshantering och avgiftsnivå är att det finns ett behov av att tillämpa marknadsmässiga parkeringsavgifter med hänsyn till Skatteverkets regler. Ytterligare en faktor är att befintliga parkeringsytor kommer att reduceras tillfälligt i samband med förestående utbyggnad av Science Park Skövde och Science City.

Åtgärder för att underlätta parkering och alternativa färdsätt

För att hantera reducerad tillgång till parkeringsplatser i direkt anslutning till Science Park Skövde kommer ett antal åtgärder att vidtas:

 • Låsbart cykelgarage med laddningsinfrastruktur kommer att uppföras mellan Pergolan och Spaljén under Q1 2024. Detta görs för att underlätta för användning av cyklar och scootrar för resor till och från jobbet, som ett alternativ till bil.
 • I samband med att parkeringsplatser försvinner när markbearbetning och byggnation äger rum, kommer ersättningsplatser att beredas i Parkeringshus Mode. Dessa kommer att kunna nyttjas till satt pris 300 kr per månad under byggnationstiden med reservation för prisjusteringar enligt nedan.
 • Skyltning och beläggningsinformation förbereds för att underlätta för anställda och besökare att hitta lediga parkeringsplatser i området runt Science Park Skövde och Parkeringshus Mode.
 • Möjlighet till omläggning av busstrafik med hållplats i närheten av Science Park Skövde utreds.
 • Möjlighet till tillfällig parkeringsyta i Mariesjö i närheten av Science Park Skövde undersöks.

Införande av ändrad avgiftsmodell

Ändrad avgiftsmodell enligt nedan kommer att införas från och med 1 januari 2024. Det finns möjlighet att hantera följande parkeringsalternativ via Parkster-appen eller via webben:

 • De två första timmarna, ingen avgift
 • Parkeringsavgift per timme (12 kronor i timmen mellan 07.00-17.00 och 5 kronor övriga tider)
 • Parkeringsavgift per dygn (70 kronor)
 • Parkeringsavgift per 30-dagarsperiod
  • 100 kronor under perioden 2024-01-01 till 2024-08-31
  • 300 kronor från och med 2024-09-01

Prisjusteringar kan ske beroende på allmän prisutveckling och/eller andra beslut relaterade till prisutveckling i området eller myndighetsbeslut. När planerad byggnation av Noden med tillhörande parkeringshus är färdigställd kommer revidering av pris för parkering i området att ske med hänsyn till nya förhållanden och marknadssituation.

I praktiken

Parkering sker genom att du som anställd vid ett av våra parkföretag köper tillstånd via Parkster, i app eller på webben. Detta tillstånd tillhör dig som person och kan nyttjas på olika fordon – dock bara ett fordon åt gången. Du kan läsa mer i dokumentet "Behörighet parkmedarbetare Science Park Skövde - Parkster" nedan.

Betalning sker via betalkort i Parksters portal. Det finns också möjlighet att få kostnaderna fakturerade till företag, se dokumentet "Skapa företagskonto" nedan, för denna rutin.

För att möjliggöra att parkera till ”parkpris” beställer du en kod i vårt ärendehanteringssystem Piccolo. Den kod som du får är giltig tills vidare. Ditt tillstånd förnyas en gång per trettiodagarsperiod så länge du inte själv väljer att avsluta det. Avslut kan ske senast den sista dagen varje innevarande period.

Frågor?

Då är du välkommen att kontakta Gustaf Sandegren, etableringsansvarig, via gustaf.sandegren@scienceparkskovde.se.

Dokument för att läsa mer: