SmartAgri_1200.jpg

.

SmartAgri

Projektperiod: 2017-09-01 – 2023-04-30 och 2023-01-01 till 2026-04-30

SmartAgri är en innovationshub för digitala lösningar inom lantbruk och livsmedelsproduktion.

Inom ramen för innovationshubben ges stöd till små och medelstora företag med koppling till lantbrukssektorn i Väststverige för att stärka innovationskapaciteten och höja digitaliseringsgraden. Samtidigt ska SmartAgri även verka för att öka kunskap och medvetenhet hos lantbruksnäringen i Västsverige om digitaliseringens möjligheter, samt stimulera en snabbare adoption av ny teknik.

Syftet är en mer effektiv och hållbar matproduktion. Detta ska gynnas genom att ge stöd till utveckling och adoption av digitala innovationer. Målet är att stärka företagens lönsamhet och förmåga att ställa om sin produktion i linje med målen för Agenda 2030. Detta ska ske genom att stärka innovationskapaciteten och höja digitaliseringsgraden bland små och medelstora företag med koppling till lantbrukssektorn i Västsverige.

SmartAgri ingår i det nationella nätverket Agrihub Sweden – en innovationshub inom digitaliserat jordbruk.

Projektpartner är Agroväst, Science Park Skövde och RISE.

Frågor?
Då är du välkommen att höra av dig till Anna Jonsson via anna.jonsson@scienceparkskovde.se eller 0730-72 62 35.

SmartAgri delfinansieras av EU:s regionala utvecklingsfond, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs kommunalförbund.