InExchange_personer_ML.jpg

Navigator Scaleup

Projektperiod: 2023-01-01 till 2025-06-30

Science Park Skövde Navigator Scaleup är ett tillväxtprogram för mikro- och småföretag i Skaraborg som vill växa. Genom programmet får företag stöd i att skapa utrymme för ett hållbart, strategiskt arbete för att möta morgondagens behov och bli mer lönsamt. Upplägget baseras på en prisbelönt metod som tillhandahålls genom Stiftelsen Navigator.

Programmet finansieras genom två Navigator-projekt:

  • Pilotprojekt Navigator i Skaraborg, drivs av Science Park Skövde AB och delfinansieras av Sparbankstiftelsen Lidköping, Sparbankstiftelsen Skaraborg och Åse Viste Sparbank
  • Stärk entreprenörskapets förändringsledarskap – stimulera innovationskraften, drivs av Stiftelsen Navigator och delfinansieras av Vinnova

Projekten delfinansieras av Sparbankstiftelsen Lidköping, Sparbankstiftelsen Skaraborg, Åse Viste Sparbank och Vinnova.