Behovsinventering_1200x670.jpg

Innovationsboost

Projektperiod: 2023-05-01 – 2026-08-31

Projektet syftar till att skapa en större medvetenhet och ge förutsättningar och kunskap om metoder och lösningar som leder till innovation i effektiva och cirkulära lösningar för den tillverkande industrin.

Målet är att individer från olika organisationer möts och tar större utvecklingskliv avseende produkt, process och metod för ökad innovationskapacitet och förmåga att kommersialisera ny kunskap. Projektet drivs av IDC West Sweden tillsammans med Science Park Skövde AB och Högskolan i Skövde utgående från innovationsmiljön ASSAR Industrial Innovation Arena.

Projektet delfinansieras av Västra Götalandsregionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Skaraborgs kommunalförbund.

Medfinansieras_BlaGul_350x300-kopia-e1686133222924.png