Innovationscheckar_SISP.jpg

Foto: SISP

Innovationscheckar SISP

Projektperiod: 2021-12-01 – 2023-12-31

Innovationsmyndigheten Vinnova ger nu vår branschförening SISP, Swedish Incubators & Science Parks, förtroendet att under 2022 nå ut till startups och scaleups med så kallade innovationscheckar. Satsningen omfattar sammanlagt 40 miljoner kronor och Science Park Skövde är en av aktörerna som har fått förtroendet att fördela innovationscheckar till företag.

SISP, med 61 medlemmar utspridda från Malmö till Boden, har under många år verkat för att hitta medel som gör skillnad för bolagen hos Sveriges inkubatorer och science parks.

Inkubatorer och Science parks är viktiga pusselbitar i de regionala ekosystemen för innovation. Denna satsning är historisk i sitt slag och sätter inte minst ljus på SISPs medlemmar och deras verksamheter, och det ökar också chansen för små- och medelstora bolag i hela Sverige att stärka sin konkurrensförmåga och öka sin tillväxt.

Projektet finansieras av VINNOVA.