36.jpg

Game Tech Academy

Projektperiod: 2024-01-01 – 2026-12-31

Game Tech Academy kommer utveckla verktyg för att stötta entreprenörer och affärscoacher som arbetar med spelbaserad digitalisering av områden utanför dataspelsbranschen, t.ex. vård, hälsa, kultur, turism och industri.

Genom att nyttja och tillgängliggöra verktyg och metoder för spel och spelutveckling, idag främst använda för spel som underhållningsprodukter, ska projektets resultat leda till att främja utvecklingen av lösningar på samhällsutmaningar inom sektorer där spelteknologi och -metodik kan fylla ett behov. 

För att stötta innovation kring detta kommer affärsutvecklingsmetoder och verktyg tas fram, med fokus på användandet av t.ex. spelutvecklingsverktyg och generativ AI. Dessa metoder och verktyg implementeras sedan med hjälp av projektpartners från både utbildningsväsendet och innovationssystemet inom Öresund-Kattegatt-Skagerrak-regionen (ÖKS).

Projektet är en fortsättning på tidigare samverkansprojekt Game Hub Scandinavia och drivs av Aalborgs kommun tillsammans med Aalborg Universitet, Erhvervsakademi Dania, Högskolan i Skövde, Malmö Universitet och Science Park Skövde AB.

Projektet delfinansieras av Interreg ÖKS och projektparterna.

Logo_Interreg_OKS_SE.png