Program_1200.jpg

Nationella Inkubatorprogrammet – Science Park Skövde Startup

Projektperiod: 2020-07-01 till 2024-12-31

Inom Vinnovas nationella inkubatorprogram för stöd till nystartade företag ges kvalitetsgranskade och excellenta inkubatorer en möjlighet att främja utvecklingen av och värdeskapandet i nya kunskapsintensiva företag med stor internationell potential.

Projektet drivs som en del av erbjudandet i Science Park Skövdes startup-program.

Projektet finansieras av Vinnova.