Startup_1200.jpg

.

Science Park Skövde Startups

Projektperiod: 2021-01-01 - 2022-12-31 och 2023-01-01 – 2024-12-31

Projektet syftar till att öka antalet kunskapsintensiva tillväxtföretag i Skaraborg som säljer globalt och skapar kvalificerade arbetstillfällen lokalt genom att bibehålla och stärka Science Park Skövde Startups position.

Det kommer att göras dels som en av de utpekade delregionala inkubatorerna, som med sina olika styrkeområden tillsammans utgör ett unikt system och nätverk för innovation i Västra Götaland, och dels som en av spetsinkubatorera i Vinnovas nationella inkubatorprogram som fungerar som motorer för innovation och förnyelse av det regionala näringslivet genom kvalitetssäkring av nya, kunskapsintensiva företag med internationell potential.

Science Park Skövde Startup kommer genom projektstödet att:

  • bidra till att utveckla, tillvarata och behålla den kompetens som genereras vid Högskolan i Skövde genom att tillhandahålla affärsutveckling och inkubatortjänster till affärsidéer med bas i Högskolan i Skövdes profilområden.
  • stärka Skaraborgs- och Västra Götalandsregionens konkurrenskraft genom ett utvecklat och förnyat näringsliv och arbetsmarknad.
  • utveckla och stärka samarbetet med Skaraborgs kommuner för att få en starkare idéflödesprocess.
  • skapa intresse för Skaraborg- och Västra Götalandsregionen internationellt genom framgångsrika startups, processer och metoder.
  • bidra till måluppfyllelse i den regionala utvecklingsstrategin och den delregionala genomförandeplanen.

Projektet delfinansieras av Skaraborgs kommunalförbund och Skövde kommun.