221014 SGC 12_s.jpg

Level Up Regional Game Industry

Projektperiod: 2023-01-01 - 2025-12-31

Den svenska dataspelsindustrin ska genom Level Up-satsningen kraftsamla och levla up industrin regionalt och nationellt, för att på så sätt bidra till större inflytande och mer hållbara ekonomiska förutsättningar för svenska dataspelsföretag.

Genom projektet Level Up Regional Game Industry ska vi utveckla förmågorna och utbytet mellan de regionala dataspelsaktörerna inom forskning, innovation, företagande, kompetens och talang.

Det ska göras genom följande fokusområden där resultat och arbetssätt kan lyftas till nationell nivå:

  • Forskningsfrämjande åtgärder – bland annat spelforskarråd och förutsättningar för en nationell forskarskola inom spel.
  • Kompetens och talang – ta tillvara ungas intresse för dataspel, verka för att stärka tillgången på utbildningsplatser samt verka för vidareutveckling av kunskap och livslångt lärande i dataspelsföretag.
  • Teknikutveckling – skapa fokusgrupper, bidra till accelererat nyttjande av AI och andra teknologier samt etablera en nationell testbädd.
  • Affärsmodeller och finansiering – stärka svenskt och europeiskt ägande i branschen och utveckla affärsutvecklingsverktyg som är anpassade till branschens behov.
  • Digitalt community – utveckla en digital mötesplats för branschens företag och aktörer för påverkansfrågor.
  • Samhällspåverkan – verka för en jämställd och inkluderande dataspelsbransch i samverkan med det etablerade initiativet Donna samt kartlägga, stötta och samarbeta med pågående initiativ inom exempelvis fullföljda studier och öka ungas inkludering i samhället.

Level Up Regional Game Industry är ett projekt som drivs av Science Park Skövde AB, tillsammans med Högskolan i Skövde, RISE och Lindholmen Science Park.

Frågor?
Då är du välkommen att höra av dig till vår projektledare Marcus Toftedahl via marcus.toftedahl@scienceparkskovde.se eller 0702-06 10 66.

Projektet delfinansieras av Västra Götalandsregionen, Skövde kommun, Högskolan i Skövde och Lindholmen Science Park.