ASSAR Industrial Innovation Arena

ASSAR Industrial Innovation Arena

Projektperiod: 2018-01-01 till 2023-04-30

ASSAR Industrial Innovation Arena är ett initiativ av Science Park Skövde AB, Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Volvo Car Corporation och Volvokoncernen. Projektet är del av den innovationsmiljö som utgörs av Högskolan i Skövde och Science Park Skövde.

Till grund för det framgångsrika samarbetet i delregionen ligger ett antal gemensamma projekt och satsningar sedan 2009, som tillsammans bidragit till att etablera den väl fungerande samverkan som idag kännetecknar Skaraborgsnoden. Satsningen på ASSAR utvecklar denna samverkan ytterligare, i syfte att noden ska ta ett regionalt ansvar för att stärka tillverknings- och teknikföretagen.

Målsättningen är att integrera befintliga strukturer och verksamheter för kompetensutveckling, forskning, utveckling och innovation och erbjuda tillverknings- och teknikföretag en öppen innovationsmiljö i världsklass. ASSAR Industrial Innovation Arena ska vara en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin.

Den primära målgruppen för ASSAR utgörs av regionala små och medelstora tillverknings- och teknikföretag. Genom att ta del av och bidra i den öppna innovationsmiljön ska dessa företag öka sin konkurrenskraft och nå en hållbar tillväxt genom kunskapsutveckling samt ökad innovations- och innovationsledningsförmåga. Den sekundära målgruppen för ASSAR utgörs av företag och forskningsaktörer vars engagemang i ASSAR bidrar till att små- och medelstora tillverknings- och teknikföretag får möjlighet att ta del av kunskap och aktiviteter som bidrar till utveckling.

Fortsätter stärka den tillverkande industrin

Den 2 mars 2020 firade ASSAR Industrial Innovation Arena två år i lokalerna på Kavelbrovägen, lokaler som man delar med Balthazar Science Center och Material Connexion Skövde.

– Initiativet till ASSAR startade på allvar i juni 2014 under arbetsnamnet ”kunskapsdriven industri” med syfte att få större industrinytta i gemensamma forskningsprojekt. Skövde har med ASSAR på ett par år etablerat en industriell innovationsarena i världsklass med både nationella och internationella forskningsprojekt i framkant, säger Tobias Björck, koordinator för ASSAR Industrial Innovation Arena.

Läs en längre artikel om ASSAR och se image-filmen här.

Relaterat material

Jerry Olsson, kvalitet och produktionsteknisk chef på Skandia Elevator, och Anna Carlsson, produktutvecklare på Furhoffs Rostfria, är två personer som arbetar inom den tillverkande industrin i Skaraborg. Genom sina yrken kommer de på olika sätt i kontakt med ASSAR.

Se filmen där de berättar om sina drivkrafter, framtidstankar och utmaningar – och vad de tänker om ASSAR.

Kontakt

Tanja Lundberg, IDC West Sweden, projektledare för ASSAR Industrial Innovation Arena, tanja.lundberg@idcab.se
Tobias Björck, IDC West Sweden, koordinator för ASSAR Industrial Innovation Arena tobias.bjorck@idcab.se

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund och Skövde kommun.