ASSAR Industrial Innovation Arena

ASSAR Industrial Innovation Arena

Projektperiod: 2018-01-01 till 2023-08-31

ASSAR Industrial Innovation Arena är ett initiativ av Science Park Skövde AB, Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Volvo Car Corporation och Volvokoncernen. Projektet är del av den innovationsmiljö som utgörs av Högskolan i Skövde och Science Park Skövde.

Till grund för det framgångsrika samarbetet i delregionen ligger ett antal gemensamma projekt och satsningar sedan 2009, som tillsammans bidragit till att etablera den väl fungerande samverkan som idag kännetecknar Skaraborgsnoden. Satsningen på ASSAR utvecklar denna samverkan ytterligare, i syfte att noden ska ta ett regionalt ansvar för att stärka tillverknings- och teknikföretagen.

Målsättningen är att integrera befintliga strukturer och verksamheter för kompetensutveckling, forskning, utveckling och innovation och erbjuda tillverknings- och teknikföretag en öppen innovationsmiljö i världsklass. ASSAR Industrial Innovation Arena ska vara en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin.

Den primära målgruppen för ASSAR utgörs av regionala små och medelstora tillverknings- och teknikföretag. Genom att ta del av och bidra i den öppna innovationsmiljön ska dessa företag öka sin konkurrenskraft och nå en hållbar tillväxt genom kunskapsutveckling samt ökad innovations- och innovationsledningsförmåga. Den sekundära målgruppen för ASSAR utgörs av företag och forskningsaktörer vars engagemang i ASSAR bidrar till att små- och medelstora tillverknings- och teknikföretag får möjlighet att ta del av kunskap och aktiviteter som bidrar till utveckling.

Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund och Skövde kommun.