Illustration till Game Hub Scandinavia

Game Hub Scandinavia

Projektperiod: 2019-01-01 till 2022-06-30

Game Hub Scandinavia 2.0 är ett fortsättningsprojekt som drivs av Viden Djurs, Science Park Skövde, Högskolan i Skövde, Aalborg Universitet, Business Aalborg, The Animation Workshop, Dania och Goodbye Kansas. Projektets mål är att främja entreprenörskap i spelbranschen för att nå en kritisk massa av företag som når globala marknader.

I projektet ska ett accelerationsprogram utvecklas tillsammans med Högskolan i Skövde och internationella samarbetspartners. Högskolans forskning kommer att vara en viktig del i denna process, framförallt kring lokalisering och kulturella skillnader i spel. Forskningen kommer att ge nödvändiga pusselbitar i utvecklandet av programmet.

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen och Interreg ÖKS.

vg-2.png
interreg.png