Inn2Health illustration

Inn2Health

Projektperiod: 2019-01-01 till 2021-12-31

Unikt samarbete utgår från vårdens behov.

Med behovet av vård och omsorg som utgångspunkt samarbetar sex västsvenska science parks i ett unikt branschöverskridande projekt för teknik och innovationer. I samverkansprojektet Inn2Health kan nya lösningar och idéer utvärderas innan de testas i verkliga vårdmiljöer.

Det är alltid människorna – både medarbetare och patienter – som ska dra nytta av innovationer och nya metoder som skapas i life science-branschen. Inn2Health är ett projekt som också är till för att näringslivet ska få bättre underlag för att utveckla, testa och lansera nya produkter och tjänster. Det leder i sin tur till att nya jobb skapas och att Västsveriges konkurrenskraft som life science-region stärks.

Fakta om projektet

Inn2Health är ett samverkansprojekt mellan Sahlgrenska Science Park, Lindholmen Science Park, Johanneberg Science Park, Science Park Borås, Science Park Skövde, Wargön Innovation/Innovatum, MedTech West och Västra Götalandsregionen med Innovationsplattformen och Inköp.

Finansiering sker via Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen.

tillväxtverket.png
vg-2.png