IDC_drivlinor.jpg

Foto: IDC West Sweden AB

Nästa generations drivlineproduktion

Projektperiod: 2021-02-01 – 2023-11-30

Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte mot elektriska drivlinor. En av de största utmaningarna för att förbli konkurrenskraftig i det snabba teknikskiftet är att kostnadseffektivt kunna ställa om befintlig produktion till tillverkning av nya drivlinor. Omställningen kräver förmåga till snabb och effektiv omställning av produktionen för att säkra produktion av de nya produkterna i Sverige.

Projektet bygger förmåga till en effektiv och hållbar serieproduktion av elektriska drivlinor i Sverige, genom utveckling av både arbetssätt som tillverkningsteknik.

Upplägg och genomförande – hög grad av samverkan

Projektet har fyra arbetsområden, där de tre första ger det fjärde vilket är målsättningen – en god förmåga till hållbar serieproduktion. Områdena är samverkan, arbetssätt, labbverksamhet och serietillverkning. Särskilt fokus ligger på samverkan och flera  projektparters deltar för detta steg, där skapas en gemensam kunskapsfront som kommer att användas i fordonsindustrins transformation. Stort arbete kommer i detta steg att läggas på leverantörskedjan i omställningen. Det tredje arbetspaketet, labbverksamhet, handlar om att testa tekniska möjligheter och arbetssätt i en verklig miljö. Det fjärde arbetspaketet serietillverkning kommer att ha sitt fokus på att skapa en förmåga till en effektiv och hållbar produktion.

Center of excellence – ASSAR Industrial Innovation Arena

Nyckeln till framgång ligger i projektets arbetssätt, och spridning av projektresultatet sker i konsortiet och vidare ut till externa intressenter. En grundbult i projektet är anknytningen till innovationsarenan ASSAR Industrial Innovation Arena, där ett produktionstekniskt testlabb byggts upp under projektets två första steg. År 2020 fattades beslut om finansiering för att kunna investera ytterligare 19 miljoner kronor i det produktionstekniska testlabbet. ASSAR kommer genom fokuserat arbete för forskning och utveckling av produktionsprocesser vara ett ”Center of excellence”, en arena för forskningsprocesser och utvecklingssamarbeten mellan tillverkare, akademiska partners och komponentleverantörer. Fokusområden är statorer, rotorer, inverters, transmissioner, kompletta elektriska maskiner och batterier och lagringssystem för elektrisk energi.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan IDC West Sweden AB, AFRY, Automotive Components Floby AB, AB Dahréntråd, Högskolan i Skövde, Koenigsegg Automotive AB, Leax Group AB, Lunds tekniska högskola, Precomp Solutions AB, Powertrain Engineering Sweden AB, RISE IVF AB, Science Park Skövde AB, Surahammars Bruks AB, Tekniska Högskolan i Jönköping, Volvo Lastvagnar, Volvo Penta, Volvo Personvagnar och Xylem Water Solutions Manufacturing AB.

Projektet Nästa generations drivlineproduktion, steg 3 – implementera finansieras av Vinnova.