Smart-Agtech_1200.jpg

Smart Agtech

Projektperiod: 2020-01-01 – 2022-06-30

Smart Agtech är ett samverkansprojekt med det övergripande målet att utveckla en samverkan mellan innovationsplattformarna SmartAgri i Västra Götaland och Agtech 2030 i Östergötland, och därigenom skapa bättre förutsättningar för svenska små och medelstora teknikföretag att utveckla, testa och kommersialisera nya smarta tekniklösningar och metoder för en intensifierad, hållbar och säker livsmedelsproduktion.

Jordbruk och livsmedelsproduktion påverkar miljön. Positivt i form av biologisk mångfald samt natur- och kulturmiljöer och genom att binda kol i marken genom fotosyntesen. Negativt i form av övergödning genom fosfor-/kväveläckage och utsläpp av växthusgaser. De negativa miljöeffekterna kan minskas genom implementering av nya smarta tekniklösningar. En övergång till informationsintensiva produktionssystem med optimal tillförsel av insatsvaror till mark och djur möjliggör optimering, utveckling och samverkan med ekosystemtjänster. Många lösningar bidrar även till en förbättrad arbetsmiljö för kvinnor och män inom lantbrukssektorn.

Genom att sammanföra våra miljöers kompetens och våra nätverk inom allt ifrån IT och automation till lantbruk och biologi, kan vi på ett bättre sätt tillvarata regionala konkurrensfördelar i form av långa värdekedjor samt relevanta forsknings- och utvecklingsstrukturer, och erbjuda små och medelstora teknikföretag relevant och högkvalitativt stöd för utveckling av nya, smarta och internationellt konkurrenskraftiga lösningar. Lösningar som möjliggör en ökad produktion av mat (och andra lantbruksprodukter) på samma areal med minskad miljöpåverkan, bidrar till en förbättrad arbetsmiljö, samt bidrar till förbättrade förutsättningar för kvinnor och män att driva företag inom lantbrukssektorn.

Projektpartners är Agroväst Livsmedel AB, Linköpings Universitet, RISE, Science Park Skövde, Linköping Science Park, Vreta Kluster och AgroÖst. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Tillväxtverket.

EUlogo_Inv_c_RGB_2.jpg
TILLV+RGB_fri_sv_bla_ny.png
vg-2.original.png