Sweden Game Conference 2017

Sweden Game Arena

Projektperiod: 2014-04-01 – 2022-06-30

Sweden Game Arena är en ledande kunskapsnod på nationell nivå och en av de mest fördelaktiga utvecklingsmiljöerna inom den internationella dataspelsbranschen.

Västra Götaland är en ledande region inom den svenska dataspelsbranschen och har landets starkaste koncentration av utbildning, forskning och företagande. Här samlas entreprenörer, startups, etablerade företag, studenter, forskare och investerare. Det kompletta ekosystemet i Västra Götalandsregionen, med bas i Science Park Skövde, är unikt i branschen och ger fördelaktiga förutsättningar att lyckas på den globala marknaden.

När företrädare för olika aktörer och samverkansparters samlas under det gemensamma paraplyet Sweden Game Arena blir alla en del av en väsentligt större helhet än den egna verksamheten. Det ger inte bara ökad legitimitet till den egna verksamheten i samband med internationella aktiviteter, utan stärker också Skövdes och regionens attraktionskraft för ökad kunskapshöjd och fler kunskapsintensiva företag. Samverkanspartners i projektet är Science Park Skövde, Skövde kommun, Västra Götalandsregionen och Högskolan i Skövde.

Kontakt

Petri Ahonen, projektledare för Sweden Game Arena, petri.ahonen@swedengamearena.se.

Samverkansparter för Sweden Game Arena är Science Park Skövde AB, Högskolan i Skövde, Skövde kommun och regionala dataspelsföretag. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen, Skövde kommun och Högskolan i Skövde.

vg-2.png
skövde-kommun.png
his.png