The Game Incubator

The Game Incubator Göteborg

Projektperiod: 2018–2020

Projektet The Game Incubator Göteborg 2020 startades efter en förstudie som genomfördes 2015 till 2017. Det övergripande målet är fler och växande dataspelsföretag. Ett viktigt delmål är att öka mångfalden inom dataspelsbranschen och här är projektet på god väg.

Science Park Skövde Startup-program, med nischade satsningen The Game Incubator, har sedan 2004 framgångsrikt lett startup-verksamhet för spelföretag i Science Park Skövde. Mellan 2015 och 2017 genomfördes ett förstudieprojekt för att testa konceptet på Lindholmen Science Park, Göteborg. Genom lärdomar under projekt och genom utbyte med aktörer i Sverige och Europa, identifierades utvecklings- och förbättringspotential i såväl metoder och processer som i strukturen för verksamheten, framförallt för att möta både jämställdhets- och likabehandlingsprinciper.
Förändringarna som behöver testas och utvecklas baseras på att:

  • dataspel har en global marknad från dag ett och måste utvecklas för spelare med mångfald i ålder, kön, bakgrund, preferenser, kulturella sammanhang och smaker
  • antalet kvinnor och personer med olika kulturell bakgrund verksamma inom dataspelsbranschen är alltför lågt såväl för anställda som entreprenörer och företagsledare
  • nya entreprenörer i Göteborg särskiljer sig i kön, kulturell bakgrund, erfarenhet, ålder och möjlighet att starta och driva företag i förhållande till sin livssituation. Merparten av dem vill starta bolag jämte annan anställning (så kallade splinters och kombinatörer).

Det är lärdomarna från förstudieprojektet och de förändringsbehov som identifierats, som bildat underlag till vidareutveckling i projektet The Game Incubator Göteborg 2020 (The GiG 2020).

Projektets övergripande mål är fler och växande dataspelsföretag. Förväntat resultat är 20 nya innovativa dataspelsföretag och 80 nya arbetstillfällen samt en ny struktur för att identifiera, ta tillvara och korta vägen för nya affärsidéer med tillväxtpotential inom dataspelsbranschen.
Detta ska uppnås genom:

  • kvalitetssäkrad jämställdhetsintegrering av metoder och processer för startups
  • tillskapande av behovsanpassade förutsättningar för entreprenörer och kombinatörer, med hänsyn till kön, kulturell bakgrund och livssituation, för att starta och utveckla dataspelsföretag
  • främjande av utvecklingen av dataspelsföretag som är mer konkurrenskraftiga med stöd av etablerade dataspelsföretag som tillför expertkunskap och erfarenhet inom en rad områden specifika för dataspelsbranschen.

Projektet finansieras av Tillväxtverkets regionala strukturfonder och Västra Götalandsregionen. Samverkansparter i projektet är Science Park Skövde AB (projektägare) och Lindholmen Science Park AB.

vg-2.png
eu.png