VINK-projektets deltagare i Israel 2019

VINK – Västsvenska inkubatorer

Projektperiod: 2017–2019

I projektet VINK samverkar åtta västsvenska inkubatorer för att genomföra ett kvalitetshöjande program och därigenom nå en bättre output av sitt arbete och nå ut till en större massa i en global räckvidd.

Syftet med samverkan är:

  • att skapa bättre förutsättningar för inkubatorerna att arbeta tillsammans
  • att arbeta effektivare
  • att prestera bättre resultat och kommunicera dessa.

Tack vare ett mer resurseffektivt innovationssystem kan kapaciteten optimeras. På det sättet blir regionen och dess inkubatorer starkare och mer kända för sitt goda arbetsresultat, vilket består främst av att fler nya företag skapas på ett effektivt och professionellt sätt. Det skapar också fler nya arbetstillfällen.

Syftet är för det första att gemensamt utarbeta tillvägagångssätt för att genomföra inkubationsprocessen. Det handlar till en början om att hitta arbetssätt för att få fler akademiska och industriella avknoppningar. Därefter handlar det om att förbättra de interna stödprocesserna för att utvärdera, ta in, avtala, starta upp, utveckla och växla upp hållbara affärer av innovationer, som skapats och förädlats från kunskap, idéer och forskningsresultat vid regionens lärosäten och industri. Det tredje syftet är att genom samverkan öka kännedomen om den regionala utvecklingen genom nya innovativa företag och företag som samverkar mellan olika sektorer. Därigenom stärks regionens konkurrenskraft och vi kan långsiktigt skapa ett utvecklat och mer hållbart samhälle.

De inkubatorer som deltar i projektet är GU Ventures, Chalmers Ventures, Inkubatorn i Borås, Framtidens Företag, Science Park Skövde, Sahlgrenska Science Park och Innovatum.

För mer information, kontakta Klementina Österberg, klementina.osterberg@ventures.gu.se.

Projektet finansieras av EU regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och inkubatorerna.

eu.png
vg-2.png