Julfrukost med utdelning för Årets bästa...

Vinnare Årets bästa...

Som traditionen bjuder samlades företagen i Science Park Skövde till en festlig julfrukost under onsdagsmorgonen. Förutom god mat, mingel och nätverkande presenterades även Årets företag, arbetsplats, chef, medarbetare och inkubatorföretag i Parken.

Under någon månad har det varit öppet för vem som helst att nominera den eller de i Parken som gjort något extra bra i varje kategori. Tillförordnade verkställande direktören för Science Park Skövde AB, Karolina Sahlström, presenterade de fem vinnarna under Julfrukosten i Portalen.

Efter genomgång av inkomna nomineringar och motiveringar föll valet på följande personer och företag:

Årets Parkföretag:Mindius

I dagens hårda konkurrens av bra, kvalificerad arbetskraft har ni visat att ni tänker nytt och skapar möjlighet för de anställda att vara med på en utvecklingsresa. I ert moderna företag kan medarbetarna påverka sin egen framgång genom att de erbjudits att gå in som delägare i ett nytt dotterbolag.


Årets Parkarbetsplats:Piktiv

Med en stark vilja att skapa en arbetsplats där kompetens ska trivas och vilja stanna, anstränger ni er för att både utveckla och utvecklas tillsammans med era medarbetare. Ni gör också affärer med andra parkbolag, vilket inte bara stärker den egna ekonomin utan också bidrar till en positiv anda i miljön.


Årets Parkchef: Anders Jonsson, VD InExchange

Med en förmåga att balansera den befintliga verksamheten och samtidigt nyfiket söka utveckling, har du visat att man kan kombinera det interna utvecklingsarbetet med de fördelar som det innebär att vara en del av Science Park Skövde.


Årets Parkmedarbetare: Jenny Wetterlind, Caféet i Växthuset

Med en ostoppbar kreativitet, känsla och förmåga att hitta lösningar, skapar du en mycket uppskattad miljö omkring dig. Genom att sprida glädje, musik och väldoft bidrar du till att Science Park Skövde blir en bättre miljö för oss andra att verka i.


Årets inkubatorföretag:Simumatik

Med en god förmåga att lösa finansiering samt skapa ett kompetent, jämställt, diversifierat och alltjämt växande team, skapar ni en fantastisk produkt som redan har attraherat ett stort antal användare på en stor marknad.