mAI bjöd på 650 minuter om AI

Om-mAI_1200.2e16d0ba.fill-1200x670.jpg

Artificiell intelligens (AI) stod i fokus när Science Park Skövde, tillsammans med AI Sweden och ASSAR Industrial Innovation Arena, under maj anordnade en AI-månad. Syftet var att öka kunskapsnivån kring vilka möjligheter som finns med AI, så att företag kan omvandla dessa möjligheter till ökad affärsnytta.

Under mAI anordnades det nio föreläsningar, där det var totalt tretton föreläsare som i ca 650 minuter pratade om AI. Föreläsningarna var så kallade hybrider, där du kunde välja om du ville delta på plats eller digitalt. Drygt 135 personer valde att delta på plats och 620 personer digitalt. I skrivandets stund har alla föreläsningar totalt 870 visningar. Utöver föreläsningarna anordnades även en DeepRacer-tävling där över hundra personer kom och tittade.

- Vilken AI-månad det blev! Vi är glada för att så många har deltagit på våra olika föreläsningar och aktiviteter. Utifrån våra behovsanalyser har vi sett att många företag i vår närhet är intresserade av AI som teknik, därför valde vi just det temat, säger Malin Lundberg, ansvarig för Science Park Skövde Growth och fortsätter:

- mAI var vår första temamånad. Vi håller just nu på att planera för nästa som kommer att äga rum i november. Då kommer vi att fokusera på olika aspekter kring hållbarhet kopplat till innovation.

Om Science Park Skövdes temamånader

Syftet med Science Park Skövdes temamånader är att lägga extra fokus på ett relevant och aktuellt tema. Det görs genom att arrangera föreläsningar, seminarier och aktiviteter för att sprida kunskap, förmedla goda exempel och ökade insikter på temat. Teman för månaderna kan vara arbetssätt, strategier, trender eller som den här gången – ett teknikområde. Temamånader arrangeras två gånger om året, en på våren och en på hösten.