Sustainability Manager – ny tjänst vid Science Park Skövde AB

Sustainability Manager

Science Park Skövde AB:s startup-verksamhet har nyligen slutfört en strategisk rekrytering för att arbeta med jämställdhet, integration och hållbarhet för bolagets startup-företag.

Jenny Brusk har rekryterats till den nyinrättade tjänsten Sustainability Manager. Hon kommer att driva och utveckla struktur och arbetssätt gällande hållbarhetsmålen i Agenda 2030 såväl internt som externt för verksamheten. Hon tillträder tjänsten den 1 september.

– Det är en tydlig signal och ett uppdrag från våra finansiärer att vi ska arbeta med hållbarhet som har effekt på framtida produkter och tjänster. Jag tror att vi är först ut bland Sveriges Science Parks att anställa en person med fokus på hållbarhet och jämställdhet, säger Kenneth Johansson, ansvarig för startup-verksamheten vid Science Park Skövde AB.

Viktigt tillskott

Jenny arbetar idag som lärare och forskare inom dataspel på Högskolan i Skövde. Hon har mångårig erfarenhet av hållbarhets- och jämställdhetsarbete och kommer att arbeta 50 procent vid Science Park Skövde AB och 50 procent vid Högskolan.

– Jenny kommer med sin kompetens och erfarenhet att vara ett viktigt tillskott i vårt team med att stötta talangfulla individer att starta och utveckla företag. Det är extra roligt att vi kan dela Jennys tid med Högskolan, inom ramen för vårt partnerskap. Vi kan tillsammans med våra startup-företag driva och fortsätta utveckla det fina arbetet kring ”DONNA” som Jenny startat för studenter på Högskolan, säger Kenneth Johansson.

Nya tankebanor

DONNA handlar om att göra spelutbildningen och spelbranschen mer jämlik. Det är ett initiativ som Jenny startade 2011. Hon ser nu fram emot att arbeta med liknande frågor i en helt ny miljö.

– Många företag i startupfas tänker kanske inte i de här banorna, utan för dem är det fokus på att utveckla sin produkt. För att företaget ska bli hållbart på sikt tror jag att det är väldigt viktigt att tänka i jämställdhetstermer, både när det gäller medarbetare och innehåll i till exempel dataspel. För att uppnå jämställdhet kanske vi måste jobba ojämställt en tid, säger Jenny Brusk.

För att uppnå jämställdhet kanske vi måste jobba ojämställt en tid

Verksamhetens DNA

Många företag och organisationer kommer framöver att behöva ställa om till ett mer hållbart förhållningssätt, där huvudfrågan är på vilket sätt det ska ske.

– Definitionen av hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter, så svaret kanske inte är helt enkelt och självklart. Hur ska vi göra för att lösa det? För oss är det viktigt att vi gör det med trovärdighet och att vi inkluderar det i vår verksamhets DNA, säger Kenneth Johansson.

Bland studenterna på Högskolan ser Jenny Brusk att det kommer fram många idéer kring spelutveckling som knyter an till våra samhällsutmaningar när det gäller hållbarhet och jämställdhet. Både hon och Kenneth Johansson tror att idéflödet kommer att öka.

– Hållbarhet och jämställdhet är viktiga områden för att företag ska kunna utveckla sina produkter mot ett mer hållbart företagande. Att Jenny Brusk besitter en fantastisk kompetens och mångårig erfarenhet är viktigast för oss. Att hon dessutom är kvinna bidrar till att bryta normer och mönster i den mansdominerade dataspelsvärlden, avslutar Kenneth Johansson.