Grönare städer med hjälp av satellitdata och bildanalys

HUGSI_mAI.jpg

Kan Artificiell intelligens tillämpas för att inspirera till grönare, mer hållbara städer? Absolut. Välkommen på en lunchföreläsning fylld med inspiration och där Husqvarna Group kommer att visa på vilka möjligheter som finns med AI. Du kommer också få se hur företag kan skapa förändring med hjälp av ny teknik, som både kan ha påverkan på samhället och skapa affärsmöjligheter.

Urbaniseringen pågår globalt och till år 2050 beräknas mer än 2/3 av världens befolkning bo i städer. Samtidigt behöver vi hitta lösningar som både motverkar och hanterar klimatförändringar och gör livet bättre för de människor som bor i städerna. Många av lösningarna handlar om att addera mer grönska – men hur mycket och var?

Under denna lunchföreläsning kommer Erik Swan, Director Digital Business Exploration på Husqvarna Group att berätta om HUGSI.green. Med hjälp av data om grönytor i städer blir HUGSI.green ett verktyg för städer att förstå sitt nuläge, sin potential och sin utveckling. Via tjänsten kan man också jämföra sin stad med andra. Detta är ett bra exempel på hur AI kan appliceras för att uppnå nytta på olika sätt.

Erik Swan_1384.jpeg

Erik Swan, Husqvarna Group.

Om föreläsaren

Erik Swan arbetar sedan 4 år tillbaka med digital innovation för Husqvarna Group. Det innebär att han utvecklar och testar nya koncept, affärsmodeller och erbjudanden där det digitala har en framträdande roll. Erik har tidigare en lång erfarenhet från att som konsult hjälpa företag med att digitalisera sin affär, exempelvis genom att starta och skala sin e-handel.

Praktisk information

Föreläsningen är en så kallad hybrid, vilket innebär att du kan välja om du vill ta del av innehållet på plats eller digitalt. Detta anger du i anmälningsformuläret nedan.

Om du väljer att delta på plats kommer det finnas möjlighet att köpa en lättare lunch i Växthusets café, som du kan ta med dig och äta under föreläsningen.

Om temamånaden mAI

Under mAI kommer du kunna ta del av flera spännande föreläsningar och aktiviteter. Syftet är att inspirera och öka kunskapsnivån kring vilka möjligheter som finns med AI, så att företag kan omvandla dessa möjligheter till ökad affärsnytta. mAI anordnas av Science Park Skövde AB, i samarbete med AI Sweden.

Arrangör: Science Park Skövde AB

Plats: Digitalt eller på plats i Business Lounge i Växthuset, Science Park Skövde, Kaplansgatan 16b

Datum och tid:

Lägg till i kalender