Lunchföreläsning: Datadriven marknadsföring

Datadrivern_mf_1200x.jpg

Att bli datadriven blir allt viktigare i dagens företagande. Att använda den data man redan har som ett beslutsunderlag är dock inget nytt för företagare. Det nya är att vi kan samla in data inom nya områden och att vi på fler nivåer i organisationen kan skapa en värdefull input som kan öka värdet på tjänster och bolag. Under den här lunchföreläsningen pratar vi om hur du kommer igång, vilka förutsättningar som krävs och vilket förhållningssätt du bör ha för att lyckas med din datadrivna marknadsföring.

Under föreläsningen får du ta del av två praktiska exempel från verkligheten:

• Hur företaget Nercia med hjälp av data fick mod att öka marknadsföringsbudgeten och därmed dubbla omsättningen inom de berörda affärsområdena.
• Vi tittar också på hur det tillverkande bolaget Tormek gick tillväga för att, med hjälp av en liten budget på under 20 000 kr, möjliggöra tillväxt och vad de fick ut av att börja arbeta datadrivet.

Målet med föreläsningen är att du ska få modet att gå hem och fundera på inom vilka områden du skulle kunna ha mer information att inhämta för att förbättra beslutsunderlaget. Du ska också få en ökad förståelse kring vad det innebär att arbeta datadrivet.

Föreläsningen riktar sig till beslutsfattare och marknadsförare, samt alla som är nyfikna på att komma igång med att arbeta mer datadrivet. Efter att du anmält dig får du en Teams-länk till föreläsningen.

Om föreläsaren

Marcus Bjering arbetar idag som COO samt Digital Strateg på Piktiv AB. Marcus har arbetat med analys och datadriven marknadsföring sedan 2014, bland annat med kunder som Epiroc, Axfood och Academedia.

Syftet med våra lunchföreläsningar

Verksamheten i Science Park Skövde bygger på många människors kunskap och kompetens. Våra lunchföreläsningar har som syfte att tillgängliggöra denna kunskap, men också att engagera företag och individer utanför parken för att både dela med sig av kunskap och lära nytt.

Vi vill alltid ha nyttan för åhöraren i fokus, vilket innebär att föreläsaren ska utgå från nyttan för publiken snarare än försäljning av sina egna produkter och tjänster.

Vår grundtanke är Pay it forward, därför ställer vi krav på föreläsarna och deras material, allt för att säkerställa att du får ut mesta möjliga nytta av din lunchtimme.

Arrangör: Science Park Skövde AB och ASSAR Industrial Innovation Arena

Plats: Digitalt

Datum och tid:

Lägg till i kalender