Workshopserie: Industriell digital transformation

ShiftLabs_1200.jpg

Har du frågor inför vad den digital transformationen innebär för ert företag? Ser du möjligheter och utmaningar med ny teknik? Kommer ni att fortsätta arbeta med att utveckla er produktion och ert företag? Om ditt svar är JA så är detta för dig!

Den förändring vi nu möter ställer nya krav på såväl företag som medarbetare och gemensamma krafter kommer att krävas för att vi skall kunna dra nytta av de nya möjligheter som skapas, samtidigt som vi hantera de utmaningar som uppkommer.

Därför bjuder AB Furhoffs Rostfria och Skandia Elevator AB, tillsammans med Högskolan i Skövde, in till en workshopserie under våren 2024 med fokus på Industriell Digital Transformation. Vi träffas sex gånger på ASSAR Industrial Innovation Arena, under perioden februari – maj 2024, för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Illustration_Shiftlabs-300x269.png

Workshopseriens innehåll bygger på forskning som undersökt vilka områden som är av störst vikt för en framgångsrik digital transformation. Vi kommer att gå igenom respektive område och efter avslutad workshopserie så kommer du att ha kunskap inom grundläggande verktyg och metoder för att arbeta med en digital transformation på ditt företag.

Denna workshopserie riktar sig till personer som har en strategisk utvecklingsroll, exempelvis Produktionschef, Teknikchef eller IT-chef, på tillverkande företag med upp till 3000 anställda. Detta är en insats i projektet Shiftlabs som finansieras via EU, Tillväxtverket och Vinnova. Vi träffas två heldagar och fyra halvdagar enligt nedan, det är inte möjligt att endast delta vid enstaka tillfälle.

Datum och innehåll:

  • Fredag 1 mars kl. 09-16 | Introduktion & Strategi
  • Fredag 15 mars kl. 09-12 | Organisation & Innovationsledning
  • Fredag 5 april kl. 09-12 | Kultur
  • Fredag 26 april kl. 09-16 |Teknik & Kund
  • Fredag 17 maj kl. 09-12 | Medarbetare & Kompetens
  • Fredag 31 maj kl. 09-12 | Avslutning

Arrangör: Högskolan i Skövde, AB Furhoffs Rostfria och Skandia Elevator AB

Plats: ASSAR Industrial Innovation Arena, Kavelbrovägen 2B i Skövde

Börjar:

Slutar:

Lägg till i kalender