Vink2.jpg

VINK2

Projektperiod: 2021-01-01 - 2023-08-31

VINK2 bygger på tidigare projektet VINK, där åtta inkubatorer i Västsverige under de senaste tre åren har genomfört ett kvalitetshöjande program.

Vi har gemensamt skapat en samverkansmodell för inkubationsprocessen för att bättre stötta våra inkubatorbolag samt skapa förutsättningar för att fler idéer från näringslivet och akademin kan kommersialiseras. Utgångspunkten för nästa projekt är att testa denna samverkansmodell på bred front tillsammans med våra bolag för att på så sätt adressera de förändrade behoven utifrån den omvärldsanalys som gjorts.

Detta är ett samverkansprojekt där det övergripande målet är att samverkansmodellen skall generera fler konkurrenskraftiga och hållbara bolag och innovationer från regionen som etablerar sig på en internationell marknad och att fler forskningsbaserade idéer och innovationer kommer fler till nytta och att dessa effekter blir bestående.

Projektet delfinansieras av EU regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och inkubatorerna.