Science Park Skövde Navigator Scaleup

För dig som vill ta ditt företag till en ny nivå

Science Park Skövde Navigator Scaleup är ett tillväxtprogram för mikro- och småföretag i Skaraborg som vill växa. Genom programmet får du och ditt företag stöd i att skapa utrymme för ett hållbart, strategiskt arbete för att möta morgondagens behov och bli mer lönsamt. Upplägget baseras på en prisbelönt metod som tillhandahålls genom Stiftelsen Navigator.

Vit-kvadrat.jpg
Vit-kvadrat.jpg
Vit-kvadrat.jpg
Logga-Navigator-Scaleup.png

Du får tillgång till:

Navigator-erbjudande3.jpg

Om programmet

Programmet löper över 24 månader med regelbundna träffar och utformas utifrån din tid, dina behov och resurser. Science Park Skövde är koordinator för programmet och stöttar, tillsammans med utsedda Navigatorcoacher, dig genom att bland annat kartlägga verksamheten, ta fram en framtida färdplan samt med unik spetskompetens.

Science Park Skövde värnar om dina immateriella rättigheter och all IP stannar hos dig som upphovsmakare. Vi är anställda under strikt sekretess och behandlar all information konfidentiellt.

Steg 1 - Första mötet

Vi bokar in ett första möte för att lära känna dig och ditt företag. Under det här mötet genomför vi en mål- och processkartläggning där fem strategiskt viktiga processer identifieras och som har utvecklingspotential för att öka tillväxten i ditt företag.

I mål- och processkartläggning behandlas bland annat:

  • Företagets kärnprocess och kartläggning av mål och arbetsflöden för att identifiera var din verksamhet befinner sig idag
  • Företagets resurser, vad kan effektiviseras och var finns lönsamheten

Steg 2 - Coacher tillsätts

Science Park Skövde Navigator Scaleup baseras på ett coachande mentorskap. Därför matchas ditt företag och dina unika behov ihop med fyra erfarna Navigatorcoacher med expertkompetens inom områdena Ekonomi, kund, process och utveckling. Coacherna kommer sedan följa dig och ditt företag under hela programmet.

Steg 3 - Lär känna coacherna

I det här momentet lär du känna Navigatorcoacherna och de beskriver vad de, utifrån sina unika kompetensområden, kan bistå ditt företag med utifrån de fem strategiska mål som identifierades under det första mötet (mål- och processkartläggningen).

Steg 4 - Coachträffar

Här bokar vi in de olika mötena som kommer ske under programmet tillsammans med dig och Navigatorcoacherna. Under och mellan de olika mötena följer vi kontinuerligt upp mål och processer. Utöver dessa träffar har vi på Science Park Skövde tre individuella avstämningsmöten tillsammans med dig och ditt företag.

Vem kan delta?

Programmet riktar sig till dig som driver ett mikro- eller småbolag (upp till 49 anställda) i Skaraborg. Företaget bör ha en årlig omsättning om minst 5 MSEK/år.

Vad krävs som deltagare?

  • Du är VD, ägare eller ingår i företagets ledningsgrupp
  • Du har ambitionen att växa med ditt företag

Vad kostar det?

Science Park Skövde Navigator Scaleup i Skaraborg har möjliggjorts genom finansiering från Sparbanksstiftelsen Skaraborg, Sparbankstiftelsen Lidköping, Åse-Viste sparbank och Vinnova. Således kan vi erbjuda 10 företag pilotplatser till första omgången av programmet för 50 000 SEK. Ordinarie avgift för Navigator Scaleup är annars 115 000 SEK.

Genom stödfinansiering från Alfastiftelsen finns möjlighet att ansöka om att få 50 % (25 000 SEK) av deltagaravgiften finansierad.

Hur görs urval och bedömning?

Vi kommer att gå igenom de uppgifter som lämnats in via ansökningsformuläret och göra en bedömning. De företag som blir utvalda till programmet kommer att bli kontaktade av Science Park Skövde.

Science Park Skövde förbehåller sig rätten att välja ut vilka 10 bolag som får delta i pilotprojektet utifrån bedömd tillväxtpotential samt att företagen ska representera en bredd, både i form av mångfald liksom i variation av branscher.

Vill du bidra med din kompetens?

Nu söker vi dig som gjort en tillväxtresa och som brinner för entreprenörskap,
problemlösning och utveckling.

Koordinatorer

Du är välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller vill veta mer.

Finansiärer

Sparbanken-Skaraborg.jpg
Sparbanken-Lidköping.jpg
Åse-Viste-Sparbank.jpg
swe-log.jpg

Swedbank genom Sparbanksstiftelsen Alfa.

vinnova_400.jpg