Bli Navigatorcoach och stötta företag till framgång

InExchange_personer_ML.jpg

Är entreprenörskap och utveckling det som driver dig? Då ska du bli Navigatorcoach! Som Navigatorcoach har du möjlighet att bidra med din kunskap och expertis till mikro- och småföretag i Skaraborg som strävar efter att växa och nå nya höjder.

Science Park Skövde Navigator Scaleup är ett spännande tillväxtprogram som syftar till att stötta och guida företag i deras utvecklings- och tillväxtresa. Programmet riktar sig särskilt till mikro- och småföretag i Skaraborg som har ambitionen och viljan att växa. För att göra detta möjligt matchas varje deltagande företag med fyra Navigatorcoacher. Genom att bli en del av detta team av specialister har du möjlighet att dela med dig av din expertis och göra en verklig skillnad för företag som behöver din hjälp.

Ställa frågor och ge nya perspektiv

Rollen innebär att du blir ett bollplank och istället för att ge råd är ditt huvudsakliga fokus att ställa frågor och erbjuda nya perspektiv till företaget.

- Genom att vara frågegivare hjälper du företaget att se andra perspektiv, se nya möjligheter och lösa problem. Ytterligare en viktig del i att vara Navigatorcoach är att du har ett coachande förhållningssätt, säger Gustaf Lexell, affärscoach på Science Park Skövde.

Navigator Scaleup-programmet sträcker sig över en period av 24 månader och mötena kan vara både fysiska och digitala för att passa deltagarnas behov. Som Navigatorcoach kommer du att delta i sju träffar á 2 timmar tillsammans med de andra coacherna, koordinatorer från Science Park Skövde och företaget som deltar i programmet.

- Inför varje möte kommer du att förbereda dig genom att gå igenom företagets frågebatteri och skapa ett underlag som delas med övriga coacher. På detta sätt kan alla aktörer vara väl förberedda och ha en klar bild över ämnen som ska diskuteras, förklarar Gustaf Lexell.

Specifika fokusområden

För att säkerställa att coachingen blir så effektiv som möjligt har varje coach ett specifikt fokusområde. De fyra fokusområdena är ekonomi, kund, process och utveckling. Som ekonomicoach har du möjlighet att hjälpa företaget med att förstå och optimera deras lönsamhet. Du kan ta fram relevanta nyckeltal och analysera ekonomiska rapporter för att hjälpa företaget att fatta välinformerade beslut. Som kundcoach kan du fokusera på strategisk kundbearbetning och hjälpa företaget att hitta och behålla sina kunder på lång sikt. Som processcoach är du ansvarig för att optimera företagets processer och bidra till en effektiv och hållbar verksamhet. Slutligen, som utvecklingscoach, ser du möjligheter och hjälper företaget att identifiera och genomföra framgångsrika utvecklingsprojekt.

- Genom att vara Navigatorcoach har du möjlighet att göra en betydande inverkan på företags tillväxt och framgång. Du kommer inte bara att utöka ditt eget nätverk och lära dig av andra erfarna coacher, utan du kommer också att hjälpa företag att uppnå sina mål och realisera sin fulla potential. Så om du är redo att utnyttja din kunskap och erfarenhet för att guida företag på deras tillväxtresa, anmäl ditt intresse som Navigatorcoach idag, avslutar Gustaf Lexell.